PRIVATE DIMENSION #2-Places for Illusions

  • Jaar 2008
  • Materiaal Staal, hout, gezandstraald acrylglas, 8 dia-projectoren
  • Afmetingen 100 m2

'PRIVATE DIMENSIONS' is een installatieproject bestaande uit 3 onderdelen, 'Constructions of Chaos', 'Places for Illusions' en 'Associations to feed your Memory', en handelt over het bewustwordingsproces van onze omgeving en hoe dit zich aan ons vertoont. 'Places for Illusions' is een installatie die bestaat uit drie onderling met elkaar verbonden zones. De 'transparante zone' is een hangende constructie, een verbeelding van een randstad in staaldraad met op de achtergrond geprojecteerde dia's van ramen van appartementen bij nacht. De 'in between zone', afgebakend met een scherm dat dienst doet als projectievlak. Binnen deze zone worden waterkolken en fijn wit strooiend zand geprojecteerd . In de 'witte zone' worden droombeelden geprojecteerd ,in een aan het plafond hangende bak Tafeltje op z'n kop. Dit tweede deel van PRIVATE DIMENSIONS gaat uit van de idee dat bepaalde plekken nauw verweven zijn met gevoelens en gedachten. Ruimtes waarin we leven vormen dan ook letterlijk bakens van ons denken. Herinneringen aan en dromen over deze plaatsen, ontstaan vanuit een samengaan van rationeel en irrationeel, van bewust en onbewust en doen nieuwe beelden ontstaandie zweven tussen het schijnbare en werkelijke.